Privacyverklaring De Goudse Business Club

Wij zijn van mening dat het beschermen van informatie die ons is toevertrouwd door onze leden, bezoekers van onze website en anderen met wie we communiceren onderdeel van onze verantwoordelijk is. Dit geldt onder meer voor persoonlijke gegevens die u aan ons opgeeft als naam, emailadres en/of postadres. Wij hebben persoonsgegevens nodig om de dienstverlening richting u te waarborgen. De gegevens worden opgeslagen binnen onze vereniging en worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld die zijn betrokken bij het uitvoeren van zaken rondom de GBC zoals de facturering. Met deze bedrijven wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In deze verklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen.

Verzamelde persoonsgegevens

GBC verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Verzenden van onze nieuwsbrieven;
  • Versturen van de lidmaatschapsfactuur;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen